Úvod » Krmiva » Hokovit Jeseter

Krmiva / Hokovit Jeseter

Krmení jeseterů


Chováme-li jesetery oddělené od Koi, krmíme 1-2 krát za den speciálním potápivým krmivem pro jesetery. U jeseterovitých ryb, vždy krmíme raději velké ryby granulemi menší velikosti, než naopak. 
Při společném chovu Koi a jeseterů v jednom jezírku nejde zabránit tomu, aby se potravou pro jesetery nekrmili také Koi. Granule pro masožravé ryby i více voní a chutnají, ale v žádném případě není dobré krmit Koi pouze těmito tučnými granulemi. Technika krmení je taková, že nejdříve krmíme Koi plovoucí potravou určenou pro ně a po cca 20 minutách házení malých dávek krmiva, takže v momentě, kdy máme dojem, že se kapři nasytili, ihned házíme krmení pro jesetery. Koi se sice k potravě hned sjedou, ale my máme záruku, že jsme do nich dostali potravu pro ně určenou a že po 20 minutovém krmení si granulemi pouze "přilepší". Chybou je dělat přestávku mezi krmením Koi a jeseterů. Jak asi dobře víte, u kaprů se po necelé hodině apetit plně obnoví. 


Máme-li jesetery odděleně, můžeme je velmi opatrně krmit i klesne-li teplota vody pod 10 °C. Jsou-li jeseteři ve společné nádrži s Koi, přestáváme je krmit zároveň s nimi.V naší nabídce krmiv pro jesetery, naleznete vysoce kvalitní krmiva výrobců TriKoi a OgataKoi.